X . Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi 30.Ağustos - 01 Eylül 2024 Bildiri Kuralları

Bildiri Gönderimi Koşulları

  • Kongreye sözel ve poster şeklinde bildiri kabul edilecektir.
  • Bildirilerinizi online olarak kongre web sitesinden gönderebilirsiniz.
  • E-mail, fax ve diğer yollar ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. 
  • Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.
  • Bildiri gönderildikten sonra herhangi bir değişiklik için bistur@bistur.com.tr adresine mail ile başvurunuz 
  • Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
  • Bildiriyi sunacak yazarın, 15 Ağustos 2024 tarihine kadar kongreye kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.
  • Bildiriyi sunacak yazarın kaydının olmaması durumunda, bildiri kabul edilmiş de olsa, kongre programında yer alması ve sunumu mümkün olmayacaktır. 
  • Posterler kongre sırasında e-poster olarak sunulacaktır.
  • Amaç,Yöntem,Bulgular ve Sonuç bölümlerinin genel toplamı en fazla 500 kelime olmalıdır.