X. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi Bilimsel Programı

30 AĞUSTOS 2024 , CUMA
SAAT SALON A
12.00 17.00 KAYIT ( NOVOTEL CONVETION CENTER FUAYE )
  AÇILIŞ OTURUMU
  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı  
13.10 13.20 Açılış Konuşmaları

Dr. Mehmet Yılmaz 

Dr. Güray Saydam 

Kongre Bilimsel Sekreteryası

Dr. Ali Ünal Kongre Başkanı 

13.20 15.10 I. OTURUM ; Akut Lenfoblastik Lösemi Oturumu Oturum Başkanları ;
Dr. Ali Ünal
Dr. Güray Saydam
13.20 13.40 ALL Genetiği Dr. Melisa Çetinkaya
13.40 14.00 ALL Tedavisinde Monoklonal antikorların Kullanımı Dr. Salih Sertaç Durusoy
14.00 14.20 Philadelipha Pozitif ALL ;  HSCT  Hala Gerekli mi ?  Dr. Şebnem İzmir Güner
14.20 14.40 T-ALL'de Güncel Tedavi  Dr. Mahmut Yeral
14.40 15.00  ALL'de CAR T cell tedavisi

Dr. Ercüment Ovalı 

15.00 15.10 TARTIŞMA  
15.10 15.30 KAHVE ARASI
15:30 17:00 II. OTURUM ; Nadir Hastalıklar Oturumu  Oturum Başkanları ;
Dr. Mahmut Töbü
Dr. Oktay Bilgir 
15.30 15.50 Paroksismal Nokturnal Hemoglobinuri tedavisinde  nereye doğru gidiyoruz ? Dr. Fahri Şahin 
15.50 16.10 Sistemik  Mastositoz güncel sınıflama ve tedavi  Dr. Nur Soyer 
16.10 16.30 Amiloidoz nasıl tedavi edelim ?

Dr. Güchan Alanoğlu  

16.30 16.50 Myeloproliferatif hastalıklar  ve Tromboz Dr. Neslihan Mandacı Şanlı
16.50 17.00 TARTIŞMA  
17.00 17.20 KAHVE ARASI
17.20 18.30 III. OTURUM; Hodgkin Lenfoma Oturumu Oturum Başkanları ;
Dr Mehmet Şencan
Dr Vahap Okan 
17.20 17.40 Erken Evre Yaşlı Hodgkin Lenfoma Nasıl Tedavi Edelim ?  Dr. Didar Yanardağ Açık
17.40 18.00 İleri Evre Hodgkin Lenfoma' da Tedavi  Dr. Funda Pepedil Tanrıkulu 
18.00 18.20

Check Point inhibitörleri ve Brentixumab yanıtsızlığı  sonrası  Relaps- Refrakter

Hodgkin Lenfomaya optimal  Yaklaşım nasıl olmalıdır 

Dr. Hüseyin Saffet Beköz
18.20 18.30 TARTIŞMA
18.30 19.10 IV. OTURUM ; Enfeksiyon ve İmmün Yetmezlik Oturumu 

Oturum Başkanları; 
Dr. Mustafa Namıduru
Dr. Muzaffer Keklik

18.30 18.50 Hematopoetik Kök Hücre Naklinde  Viral ve Mantar Enfeksiyonları   Dr. Zeynep Tugba Güven 
18.50 19.10

İmmünoterapotiklerin Hematolojik  toksisitesi; CAR-T, Bispesifik  antikorlar , 

check point inhibitörleri

  Dr. Aydan Akdeniz
19.10 19.20  TARTIŞMA 
19.30 21.30 AKŞAM YEMEĞİ
31 AĞUSTOS 2024 , CUMARTESİ
SAAT SALON A
08.30 17.00 KAYIT ( NOVOTEL CONVETION CENTER FUAYE )
  KONGRE AÇILIŞ
  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı  
09.00 09.20 Kongre Açılış Konuşmaları  

Dr. Mehmet Yılmaz
Kongre Bilimsel Sekreteryası
Dr. Yusuf Baran 
Dernek Bilimsel Sekreteryası 

Dr. Ali Ünal  Kongre Başkanı

09.20 10.50 KONGRE AÇILIŞ OTURUMU Oturum Başkanları;
Dr. Osman İlhan
Dr. Muhlis Cem Ar 
09.20 09.40 AML genetiği ve Klinik  kullanımı ile ilişkili  moleküler testler  Dr. Pelin Kaya Mutlu
09.40 10.00

HMA+VEN veya hedefe yönelik inhibitör yaklaşımlarının gelecekteki paradigması: AML 

Tedavisinde  sıralama  veya üçlü kombinasyonlar 

Dr. Nevin Alayvaz Aslan
10.00 10.20 Yaşlı AML tedavisi 
Dr. Deniz Gören
10.20 10.40 Relaps Refrakter  AML'de Güncel tedaviler ? 
Dr. Mesut Tığlıoğlu 
10.40 10.50  TARTIŞMA
10.50 11.10 KAHVE ARASI
11.10 11.40 AML 

Oturum  Başkanı 

Dr. Ali Ünal 

11.10 11.40  AML de Hedefe Yönelik Tedaviler  Dr. Mehmet Yılmaz 
11.40 12.50 V. OTURUM; Kronik Lenfositer Lösemi Oturumu Oturum Başkanı ;
Dr. Hakan Özdoğu 
Dr. Mehmet Sönmez 
11.40 12.00 Kronik Lenfositer Lösemi  de Genetik ne kadar önemli ? Dr. Didem Seven 
12.00 12.20 Kronik Lenfositer Lösemi Kemoimmünoterapinin rolü kaldımı ? Richter Sendromu Dr. Pınar Tığlıoğlu
12.20 12.40 Relaps Refrakter Kronik Lenfositer Lösemi de Güncel ve Kombinasyon tedavileri  Dr. Fatih Demirkan 
12.40 12.50 TARTIŞMA  
12.50 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 14.40 VI. OTURUM; Myelodisplastik Sendrom Oturumu Oturum Başkanları ;
Dr. Mustafa Çetiner
Dr. Ioannis Kotsianidis
14.00 14.20 MDS  Biyogenetiği ve yeni sınıflamalar  Dr. Beyhan Durak 
14.20 14.40 Düşük Riskli  MDS  Dr. Asu Fergun Yılmaz 
14.40 15.00 Yüksek Riskli  MDS ve yeni tedavi Yaklaşımları  Dr. Ionnis Kotsianidis
15.00 15.10 TARTIŞMA  
15.10 15.40 MDS                    

Oturum Başkanı ;

Dr.Mehmet Şencan 

15.00 15.40 MDS de Kemik iliği Nakli  Dr. Muzaffer Keklik 
15.40 16.10 KML  Oturum Başkanı 
Dr. Emin Kaya 
15.40 16.10 KML de Kombinasyon Tedaviler  Dr Güray Saydam 
16.10 16.30 KAHVE ARASI   
16.30 17.40 VII . OTURUM ; Non-Hodgkin Lenfoma oturumu  1 Oturum Başkanları ;
Dr. Şehmus Ertop
Dr. Orhan Ayyıldız 
16.30 16.50 Diffuz Büyük B Hücreli Lenfomayı  Güncel Olarak nasıl tedavi edelim ? Dr. Özgür Mehtap
16.50 17.10 Mantle Hücreli Lenfomada Güncel Tedaviler ve BTK inhibitörlerinin yeri Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu
17.10 17.30 Folliküler Lenfoma Güncel Tedavi yaklaşımları Dr. Olga Meltem Akay
17.30 17.40 TARTIŞMA   
17.40 19.00 VIII . OTURUM ; Non-Hodgkin Lenfoma oturumu  2 Oturum Başkanları ;
Dr. Simten Dağdaş
Dr. Nil Güler
17.40 18.00 Santral Sinir Sistemi Lenfoma Tedavisi Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz
18.00 18.20 Marginal zone , Waldestrome makroglobulinemisi; nasıl tedavi edelim  Dr. Müzeyyen Aslaner
18.20 18.40 T Hücreli Lenfomalar ; Güncel Tedavi Yaklaşımları  Dr. Cem Kis
18.40 18.50 TARTIŞMA  
19.30 AKŞAM YEMEĞİ
31 AĞUSTOS  2024 , CUMARTESİ
SAAT SALON B
                                      3. KEMOTERAPİ VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 
  Kurs Onursal Başkanları ;       Dr. Ali Ünal   Dr. Mehmet Yılmaz
  Kurs Bilimsel Danışmanları ;   Dr.Ali Ünal    Dr. Mehmet Yılmaz
  Kurs Düzenleme Kurulu      ;    Hemşire Fatma Varal   Hemşire Sibel Çiftçi  Hemşire                       
                                                   Hemşire Serap Bostancı
08.30 17.00 KAYIT ( NOVOTEL CONVETION CENTER FUAYE )
08.30 08.45 Açılış, Tanışma, Kurs Amaç ve Hedeflerinin Açıklanması                                                                  Dr. Mehmet Yılmaz
Kongre Bilimsel Sekreteryası
Dr. Ali Ünal
Kongre Başkanı
08.45 10.00 I. OTURUM Oturum Başkanları ;
Dr. Nimet Ovayolu 
Hemşire Fatma Varal. 
08.45 09.00 Kemoterapotik Ajanların Güvenli  Uygulama Prensipleri Dr. Ali Tekbaş
09.00 09.15

Kemoterapi İlaçlarının yan etkileri ve Hemşirelik Yönetimi 

Hemşire Hatice Koca 
09.15 09.30 Donör Seçimi   Dr Gülşah Akyol
09.30 09.45 Kök Hücre  Nakline  Genel Bakış  Hemşire Emel Köseoğlu
09.45 10.00 TARTIŞMA

 

10.00 10.15 KAHVE ARASI
10.15 11.30 II. OTURUM Oturum Başkanları ;
Dr. Emin Kaya
Hemşire Sibel Çiftçi
10.15 10.30

Kök Hücre İnfüzyonu ve Hemşirelik Yönetimi 

Hemşire Seda Aldırmaz 
10.30 10.45 Nötropenik Hastada  bakım Yönetimi  Hemşire Leyla Senem Ün 
10.45 11.00 Kök Hücre Nakli Olan Hastada  Mukozit Yönetimi  Hemşire Esme Ulutürk
11.00 11.15 Kök Hücre  Nakli  Olan Hastada  Bulantı Kusma ve İshal Yönetimi  Hemşire Maide Kübra  Yılmaz
11.15 11.30 TARTIŞMA

 

11.30 11.45 KAHVE ARASI
11.45 12.45 III. OTURUM Oturum Başkanları ;
Dr. Mehmet Şencan
Hemşire Serap Bostancı 
11.45 12.00 İlaç -İlaç  ve İlaç - Besin Etkileşimleir  Klinik Ecz.Mahmut Sami Tuncel
12.00 12.15 Santral Venöz Katater Uygulamaları ve Hemşirelik Yönetimi  Hemşire Nazime Tekoğlu
12.15 12.30 TARTIŞMA   
12.30 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 14.30 IV. OTURUM Oturum Başkanları ;
Dr. Muzaffer  Keklik 
Dr. Hatice Güzel 
13.30 13.45 Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu  Hemşire Kevser Arslan 
13.45 14.00

DLI, Mezenkimal Kök Hücre Nakli , Car-T cell Tedavisi

Dr. Alpay Yeşilaltay
14.00 14.15 Kök Hücre Nakli Hastasının Psikolojik Yönetimi  Uzm. Psikolog Elif Türkyiğit 
14.15 14.30 TARTIŞMA   
14.30 14.45 KAHVE ARASI
14.45 15.45 V. OTURUM Oturum Başkanları ;
Dr. Ali Eser 
Hemşire Gülseren Yıldız
14.45 15.00 Kök Hücre Nakli Sonrası  Erken  Komplikasyonlar ve Hemşirelik Yönetimi Hemşire Hümeyra Deniz 
15.00 15.15 Kök Hücre Nakli Sonrası  Geç Komplikasyonlar ve Hemşirelik Yönetimi Hemşire Ferhat Öztürk 
15.15 15.30 Kök Hücre Nakli olan Hastada Beslenme  Dyt. Sena Kılın 
15.30 15.45 TARTIŞMA

 

15.45 16.00 KAHVE ARASI
16.00 17.00 VI. OTURUM  Oturum Başkanları ;
Dr. Bugra Sağlam 
Hemşire Ayşe Yanar 
16.00 16.15 GvHD de Hemşirelik Yönetimi  Hemşire Mehmet Ceylan 
16.15 16.30 Posttransplant Hastanın Taburculuk ve evde Bakım Eğitimi  Hemşire Yasemin Öztürk 
16.30 16.45

Kök Hücre Nakli Sonrası  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun Etkinliği 

Uzm. Fizyoterapist Müşide Mantar
16.45 17.00 TARTIŞMA   
17.00 17.15 KAPANIŞ
19.30 AKŞAM YEMEĞİ
   
01 EYLÜL 2024 , PAZAR
SAAT SALON A
09.00 09.30 İMİD 

Oturum Başkanı 

Dr. Ali Ünal 

09.00 09.30 İMİD'lerin Geleceği  Dr. Emin Kaya 
     
09.30 11.00 IX. OTURUM; Multiple Myeloma Oturumu   Oturum Başkanları ;
Dr. Tülin Fıratlı Tuglular
Dr. Sevgi Kalyoğlu Beşışık 
09.30 09.50 MGUS dan Myeloma Progresyonda Mikro Çevre ve Genetik Değişiklikler  Dr. Ali Ünal 
09.50 10.10

Relaps - Refrakter Multipl myelom sonuçlarını  nasıl daha iyi yapabiliriz?

Dr. Evangelos Terpos 
10.10 10.30 Ekstramedular hastalık nasıl tedavi edelim ?                                                                         Dr. Seçkin Çağırgan 
10.30 10.50 Multiple Myelomada CAR-T ve Bispesifik antikorlar? Dr. Alpay Yeşilaltay
10.50 11.00 TARTIŞMA  
11.00 11.30 KAHVE ARASI  
11.30 12.20 X. OTURUM; Myeloproliferatif hastalıklar oturumu  1  Oturum Başkanları ;
Dr. Rıdvan Ali 
Dr. Serdar Bedii Omay
11.30 11.50 Blastik Faz  KML tedavisinde  yeni yaklişımlar  Dr. Ahmet Emre Eşkazan
11.50 12.10 KML Hastalarında başarılı bir tedavisiz remisyonu öngörmek mümkünmü  Dr. Rafiye Çiftçiler
12.10 12.20 TARTIŞMA  
12.20 13.10 XI. OTURUM; Myeloproliferatif hastalıklar oturumu  2 Oturum Başkanları ;
Dr. Düzgün Özatlı 
Dr. Filiz Vural
12.20 12.40

Genç PV hastasında  sitoredüktif tedavi ; Hidrosiüre mi? İnterferon Alfa mı?

Dr. Zehra Nazlı Özdemir 
12.40 13.00 Myelofibrozda JAK inhibisyonunda gelişmeler ; monoterapi ve kombinasyonlar Dr. Serhat Çelik 
13.00 13.10 TARTIŞMA  
13.10 13.30 XIII. OTURUM; AKILCI İLAÇ KULLANIMI Oturum Başkanı ;
Dr. Ali Ünal 
13.10 13.30 Akılcı ilaç kullanımı Dr. Mehmet Yılmaz 
   
13.30 KONGRE KAPANIŞ
 
03 EYLÜL 2023 , PAZAR
SAAT SALON B
09.00 10.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU Oturum Başkanları ;
Dr. Oral Nevroz
Dr. Emin Kaya 
09.00 09.10                                                                                                                                                                          
09.10 09.20    
09.20 09.30    
09.30 0940    
09.40 09.50    
09.50 10.00 TARTIŞMA  
10.00 10.20 KAHVE ARASI
10.20.11.20 SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU II Oturum Başkanları;
Dr. Murat Albayrak
Dr.Abdullah Karakuş 
10.20 10.30    
10.30 10.40    
10.40 10.50    
10.50 11.00    
11.00 11.10    
11.10 11.20                         
11.20 11.30    
11.30 11.40 TARTIŞMA