IX. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi Bilimsel Programı

01 EYLÜL 2023 , CUMA
SAAT SALON A
12.00 17.00 KAYIT ( NOVOTEL CONVETION CENTER FUAYE )
  AÇILIŞ OTURUMU
  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı  
13.10 13.20 Açılış Konuşmaları Dr. Mehmet Yılmaz Kongre Bilimsel Sekreteryası
Dr. Ali Ünal Kongre Başkanı
13.20 13.40 I. OTURUM ; Akut Lenfoblastik Lösemi Oturumu Oturum Başkanları ;
Dr. Ali Ünal
Dr. Güray Saydam
13.20 13.40 Genetik Tanı Yöntemlerine Hematolojik Bakış Dr. Nesibe Taşer Kanat
13.40 14.00 ALL Genetiği Dr. Melisa Çetinkaya
14.00 14.20 ALL Tedaviisnde Monoklonal antikorları nasıl kullanalım ?  Dr. Nil Güler 
14.20 14.40 Philadelipha Pozitif ALL ; Optimal tedavi Yaklaşım Dr. Mahmut Yeral
14.40 15.00  ALL'de CAR T cell tedavisi

Dr. Ercüment Ovalı 

MD PhD. Cansu Hemşinlioğlu

15.00 15.10 TARTIŞMA  
15.10 15.30 KAHVE ARASI
15:30 16:40 II. OTURUM ; Myelodisplastik Sendrom Oturumu Oturum Başkanları ;
Dr. Mehmet Ali Özcan
Dr. Ali Zahit Bolaman
15.30 15.50 MDS'de Genetik ne kadar etkili  Dr. Yusuf Özkul
15.50 16.10 MDS'de güncel risk sınıflaması,prognoz ve yanıt Kriterleri Dr. Mustafa Çetiner
16.10 16.30 Yüksek riskli MDS’de yeni kombine tedavi yaklaşımları

Dr. Müzeyyen Aslaner

 

16.30 16.40 TARTIŞMA  
16.40 17.00 KAHVE ARASI
17.00 18.10 III. OTURUM; Hodgkin Lenfoma Oturumu Oturum Başkanları ;
Dr Hasan Kaya
Dr Mehmet Sönmez
17.00 17.20 Nodüler Lenfosit predominant Hodgkin Lenfoma Nasıl Tedavi Edelim ?  Dr. Mehmet Ali Uçar
17.20 17.40 Erken ve İleri evre Hodgkin Lenfoma'da Tedavi Dr. Hüseyin Saffet Beköz
17.40 18.00

Relaps-Refrakter Hodgkin Lenfoma da Check Point İnhibitörleri ve monoklonal     

antikorların yeri 

Dr. Funda Pepedil Tanrıkulu
18.00 18.10 TARTIŞMA
18.10 19.00 IV. OTURUM ; Enfeksiyon ve İmmün Yetmezlik Oturumu 

Oturum Başkanları; 
Dr. Murat Albayrak
Dr. Vahap Okan 

18.10 18.30 Hematopoetik Kök Hücre Naklinde  Viral ve Mantar Enfeksiyonları   Dr. Ayşegül Ulukılıç
18.30 18.50 İmmün Yetmezlik Tanı ve Tedavisi    Dr. Gülşah Akyol
18.50 19.00  TARTIŞMA 
19.30 21.30 AKŞAM YEMEĞİ
02 EYLÜL 2023 , CUMARTESİ
SAAT SALON A
08.30 17.00 KAYIT ( NOVOTEL CONVETION CENTER FUAYE )
  KONGRE AÇILIŞ
  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı  
08.35 08.50 Kongre Açılış Konuşmaları Dr. Mehmet Yılmaz
Kongre Bilimsel Sekreteryası
Dr. Güray Saydam
Kongre Bilimsel Sekreteryası
Dr. Ali Ünal
Kongre Başkanı
08.50 09.30 KONGRE AÇILIŞ OTURUMU Oturum Başkanları;
Dr. Osman İlhan
Dr. Yusuf Baran
08.50 09.10 Hücrelerin Melodisi Dr. Şehmus Ertop
09.10 09.30 Araştırma ve Yayın Etiği Dr. Şevket Ruacan
09.30 10.00 Küçük Molekül İnhibitörlerinin Hematolojik Kanser Tedavisinde ki Rolü
Dr. Didem Seven  
10.00 10.20 Hematolojide Kemik iliği Yayma Değerlendirilmesi 
Dr. Ali Ünal 
10.20 10.30  TARTIŞMA
10.30 10.45 KAHVE ARASI
10.45 12.15 V. OTURUM; Akut Myeloblastik Lösemi Oturumu Oturum Başkanı ;
Dr. Muzaffer Demir
Dr. Hakan Özdoğu
10.45 11.05 AML Genetiği ve Klinik Kullanımı ile ilişkili  Moleküler Testler Dr. Pelin Kaya Mutlu
11.05 11.25 AML de güncel sınıflama ve Yüksek riskli genetiğe sahip AML'de güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Mahmut Bakır Koyuncu
11.25 11.45 Yaşlı AML tedavisi Dr. Volkan Karakuş
11.45 12.05 Akut Promyelositik Lösemide Güncel tedavi Unuttuk mu ? Dr. Ahmet Öztürk
12.05 12.15 TARTIŞMA  
12.15 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 14.40 VI. OTURUM; Kronik Lenfositer Lösemi Oturumu Oturum Başkanları ;
Dr. Mehmet Turgut
Dr. Simten Dağdaş
13.30 13.50 KLL’de genetik ne kadar önemli Dr. Serhat Çelik
13.50 14.10 KLL'de  Frontline tedavi seçimi  Dr. Nilgün Sayınalp
14.10 14.30 Relaps Refrakter KLL’ de Güncel ve Kombinasyon tedavileri Dr. Fatih Demirkan 
14.30 14.40 TARTIŞMA  
14.40 15.00 KAHVE ARASI
15.00 15.30 UYDU SEMPOZYUMU  " Yaşama Katan O"                           

Oturum Başkanı ;

Dr. Nilgün Sayınalp

15.00 15.30 Geltro ile Kontrol Sende Dr. Atakan Tekinalp
     
15.30 16.00 Klinik Araştırmanın tarafları ve Sorumlulukları
Ertan Köseoğlu 
16.00 16.10 TARTIŞMA  
16.10 16.20 KAHVE ARASI   
16.20 17.30 VII . OTURUM ; Non-Hodgkin Lenfoma oturumu  1 Oturum Başkanları ;
Dr. Burhan Ferhanoğlu
Dr. Orhan Ayyıldız
16.20 16.40 Diffuz Büyük B Hücreli Lenfomayı nasıl tedavi edelim ? Dr. Özgür Mehtap
16.40 17.00 Mantle Hücreli Lenfomada Güncel Tedaviler ve BTK inhibitörlerinin yeri Dr. Salih Sertaç Durusoy
17.00 17.20 DLBCL ve MCL'da CAR T cell tedavisi Dr. Cem Kis 
17.20 17.30 TARTIŞMA   
17.30 17.40 KAHVE ARASI   
17.40 19.00 VIII . OTURUM ; Non-Hodgkin Lenfoma oturumu  2 Oturum Başkanları ;
Dr. Gülsüm Özet
Dr. Filiz Vural 
17.40 18.00 Santral Sinir Sistemi Lenfoma Tedavisi Dr. Didar Yanardağ Açık
18.00 18.20 İndolent Lenfomalar; Marginal Zone ; Nasıl Tedavi Edelim ? Dr. Olga Meltem Akay
18.20 18.40 T Hücreli Lenfomalar Güncel Tedavi Yaklaşımları Brentuximab ?, Belinostat ? Dr. Anıl Tombak
18.40 18.50 TARTIŞMA  
19.30 AKŞAM YEMEĞİ
02 EYLÜL 2023 , CUMARTESİ
SAAT SALON B
                                      2. KEMOTERAPİ VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 
  Kurs Onursal Başkanları ;       Dr. Ali Ünal   Dr. Mehmet Yılmaz
  Kurs Bilimsel Danışmanları ;   Dr.Ali Ünal    Dr. Mehmet Yılmaz
  Kurs Düzenleme Kurulu      ;    Hemşire Fatma Varal   Hemşire Sibel Çiftçi  Hemşire                       
                                                   Hemşire Serap Bostancı
08.30 17.00 KAYIT ( NOVOTEL CONVETION CENTER FUAYE )
08.30 09.00 Açılış, Tanışma, Kurs Amaç ve Hedeflerinin Açıklanması                                                                  Dr. Mehmet Yılmaz
Kongre Bilimsel Sekreteryası
Dr. Ali Ünal
Kongre Başkanı
09.00 10.15 I. OTURUM Oturum Başkanları ;
Dr.Şebnem İzmir Güner
Dr. Nimet Ovayolu
09.00 09.15 Hematolojide En sık kullanılan Kemoterapotik İlaçlar, Yan etkileri ve Hemşirelik Yönetimi Hemşire Nurşen Balkaya
09.15 09.30 Kemoterapi hazırlama da güvenli yaklaşım  Hemşire Seda Ulusan
09.30 09.45 Kemoterapi Uygulama da güvenli yaklaşım  Hemşire  Kübra Kuzucu
09.45 10.00 Hematolojik hastalıklarda anemi ve trombositopeni belritileri ve yönetimi Dr. Buğra Sağlam 
10.00 10.15 TARTIŞMA

Tartışmacı; 

Dr. Zeynep Tugba Güven 

10.15 10.30 KAHVE ARASI
10.30 11.45 II. OTURUM Oturum Başkanları ;
Dr.Emin Kaya
Hemşire Sibel Çiftçi
10.30 10.45

Kemoterapi uygulamaları sırasında  acil yaklaşım gerektiren durumlar ve yönetimi

(Hipersensitivite,Ekstravazasyon, Anaflaksi vb)

Dr. Zeynep Tugba Güven
10.45 11.00 Kemoterapi Alan Hastalarda İlaç Etkileşimleri Ecz. Esra Tubay
11.00 11.15 Hasta ve Aile bilgilendirme süreci ve eğitimi Hemşire Betül Çoban
11.15 11.30 Santral Venöz Katater Uygulamaları ve Hemşirelik Yönetimi Hemşire Fadime Kaplan
11.30 11.45 TARTIŞMA

Tartışmacı;

Dr. Serhat Çelik 

11.45 12.00 KAHVE ARASI
12.00 13.00 III. OTURUM Oturum Başkanları ;
Dr. Mehmet Şencan
Hemşire Fatma Varal
12.00 12.15 Kök Hücre Nakline Genel Bakış Hemşire Ayşe Yanar
12.15 12.30 Kök Hücre İnfüzyonu ve Hemşirelik Yönetimi Hemşire Vezide Kayaalp
12.30 12.45 Kök Hücre Nakli Olan Hastada Engraftman Sendromu ve İmmün Yetmezlik Dr. Okan Yayar
12.45 13.00 Kök Hücre Naklinde Treosulfan Hazırlama Rejiminin Yönetimi Hemşire  Evin Timur
13.00 13.15 TARTIŞMA Tartışmacı Dr. Gülşah Akyol
13.15 13.45 ÖĞLE YEMEĞİ
13.45 15.00 IV. OTURUM Oturum Başkanları ;
Dr. Salih Sertaç Durusoy
Hemşire Süheyla Uğurlu
13.45 14.00 Nötropenik Hastada Bakım Yönetimi Hemşire Elmas Coşkun
14.00 14.15 Hemovijilans Nedir ? Güvenli Kan Ürünleri Transfüzyonları Hemşire Merve Nahırcı
14.15 14.30 Kök Hücre Nakli Sonrası Transfüzyonu Hemşire Seda Akbaş
14.30 14.45 TARTIŞMA  Tartışmacı Dr.Mustafa Baydar
14.45 15.00 KAHVE ARASI
15.00 16.15 V. OTURUM Oturum Başkanları ;
Dr. Zekeriya Aksöz
Hemşire Gülseren Yıldız
15.00 15.15 Kök Hücre Nakli olan Hastada Mukozit yönetimi  Hemşire İkbal Şahin
15.15 15.30 Kök Hücre Nakli Sonrası  Geç Komplikasyonlar ve Hemşirelik Yönetimi Hemşire Betül Güzeler
15.30 15.45 Kök Hücre Nakli olan Hastada Hemorajik Sistit ve Hemşirelik Yönetimi  Hemşire Hatice Merden Artuç
15.45 16.00 TARTIŞMA

Tartışmacı Dr.Fatoş Dilan

Köseoğlu 

16.00 16.15 KAHVE ARASI
16.15 17.15 VI. OTURUM  Oturum Başkanları ;
Dr. Cemalettin Öztürk
Dr. Cem Selim
16.15 16.30 GvHD de Hemşirelik Yönetimi  Hemşire Ahmet Karabaş
16.30 16.45 Kök Hücre nakli Olan Hastada beslenme  Hemşire Kevser Arslan
16.45 17.00 Kök Hücre nakli sonrası Hasta Takibi ve Hasta Eğitimi  Hemşire Serap Bostancı
17.00 17.15 Klinik Araştırmalarda Hemşirenin Rolü Ögr.Gör.Erdi Bilecen
17.15 17.30 TARTIŞMA

Tartışmacı Dr.Neslihan

Mandacı Şanlı

17.30 17.45 KAPANIŞ
19.30 AKŞAM YEMEĞİ
   
03 EYLÜL 2023 , PAZAR
SAAT SALON A
08.40 09.50 IX. OTURUM; Multiple Myeloma Oturumu Oturum Başkanları ;
Dr. Tülin Fıratlı Tuglular
Dr.  İlhami Kiki 
08.40 09.00 Amilodozda Güncel Tedaviler  Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık
09.00 09.20

Güncel ajanlar eşliğinde Relaps Refrakter Multiple Myelomayı nasıl Tedavi Edelim, Üçlü veya dörtlü rejimler ? 

Dr. Ömür Gökmen Sevindik
09.20 09.40 Multiple Myelomada Hücresel Tedavi                                                                                 Dr.Ali Ünal 
09.40 09.50 TARTIŞMA  
09.50 10.10 KAHVE ARASI  
10.10 11.00 X. OTURUM; Myeloproliferatif hastalıklar oturumu  1  Oturum Başkanları ;
Dr. Serdar Bedii Omay
Dr. Düzgün Özatlı
10.10 10.30 Kronik Faz Tirozin kinaz inhibitörü dirençli KML'de Komorbiditeler eşliğinde tedavi Dr. Selami Koçak Toprak
10.30 10.50 Gebelikte KML tedavisi Dr. Rıdvan Ali 
10.50 11.00 TARTIŞMA  
11.00 11.50 XI. OTURUM; Myeloproliferatif hastalıklar oturumu  2 Oturum Başkanları ;
Dr. Şehmus Ertop
Dr. Birol Güvenç
11.00 11.20

Myeloproliferatif Hastalıklarda  güncel WHO Sınıflaması , akselere ve blastik fazlı

MPN'de yeni konseptler

Dr. Handan Haydaroğlu Şahin
11.20 11.40 PV ve Myelofibrozis ,tedavisinde JAK2 inhibitörleri ve güncel ajanlar Dr. Abdullah Karakuş
11.40 11.50 TARTIŞMA  
11.50 12.40 XII. OTURUM; Nadir Hastalıklar Oturumu Oturum Başkanları ;
Dr. Mahmut Töbü
Dr. Muzaffer Keklik 
11.50 12.10 Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüride Tedavisine nereye Doğru gidiyoruz ? Dr. Fahri Şahin
12.10 12.30 Sistemik mastositoz güncel sınıflama ve tedavi  Dr. Nur Soyer
12.30 12.50 Gaucher hastalığı tanı ve tedavi Dr. Neslihan Mandacı Şanlı
12.50 13.00 TARTIŞMA  
13.00 13.20 XIII. OTURUM; AKILCI İLAÇ KULLANIMI Oturum Başkanı ;
Dr. Kamil Vural
13.00 13.20 Akılcı ilaç kullanımı Dr. Mehtap Özkur
13.20 KONGRE KAPANIŞ
03 EYLÜL 2023 , PAZAR
SAAT SALON B
09.00 10.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU Oturum Başkanları ;
Dr. Oral Nevroz
Dr. 
09.00 09.10  Demir aşırı duyarlılığında yeni çözüm , demir desentizasyon protokolü                                                                                                                                                                                 Dr. Selver Seda Mersin
09.10 09.20 Hayatı Tehtit eden Anemilerde Etyolojik Nedenler ve  Hematolojik Parametre İlişkisi Dr. Ahmet Kaya
09.20 09.30 Nadir bir Hematolojik Hastalık olarak Evans Sendromu Olgusu Dr. Güven Çetin
09.30 0940 Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri Tanılı Bir Hasatanın  Kimerizim Takibi  Öğr.Dr. İhsan  Deveci
09.40 09.50 Kalıcı Etki İçin CAR-T Hücrelerinin İn Vivo Akut Lenfoblastik Lösemi Modelinde  Fitohemaglutinin Aktivasyonu ile Potansiyelinin Artırılması Öğr.Dr. Gamze Gülden
09.50 10.00 TARTIŞMA  
10.00 10.20 KAHVE ARASI
10.20 . 11.20 SÖZLÜ BİLDİRİLER OTURUMU II Oturum Başkanları ;
Dr. Oktay Bilgir
Dr. Ali Eser
10.20 10.30 Akut Miyeloid Lösemilerin Akım Sitometre ile Karakterizasyonu ve Blastlarda Endotel Kök Hücre Oranının Araştırılması Öğr.Dr. Sinan Kütük
10.30 10.40 Miyelodisplastik Sendromda Allojeneik Hematopietik Kök Hücre Nakli  Erciyes Üniversitesi Deneyimi  Dr. Muzaffer Keklik
10.40 10.50 SWI/SNF Nükleozom remodellenme Kompleksinin AML Patogenezi üzerindeki Rolü Dr Dilara Fatma Akın
10.50 11.00 Schisandrin-B'nin  Graft Versus Host Hastalığı  Fare Modelinde İmmunomodulatör Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi Dr. Gül Pelin Odabaş
11.00 11.10 Pediatrik Solid Tümör Vericilerden CD34+ve CD34+CD133+ karakterli Kök Hücre Toplanması ve Uygulanması Dr Huriye Çelikzencir
11.10 11.20 20 KLL hastasının  Akım Sitometri MFI değerlerine Göre Fenotiplendirilmesi                                   Dr Huriye Çelikzencir
11.20 11.30 Kronik Lenfositik Lösemi Tanısı Konulan Hastalarda, Genetik Mutasyon Analiz Sonuçları (17 p delesyonu) ile Flow Sitometri’ deki Antijen Profili Özelliklerinin Karşılaştırılması: KLL Hücresinin Genetiği, Fenotip’ e Ne Kadar Yansımaktadır?  Dilek Çelebi 
11.30 11.40 TARTIŞMA